Üzletkötési feltételek
1. Általános feltételek és fogalommeghatározások
1.1 Az alábbi üzletkötési feltételek (UKF) a vásárló és a JAKS Ltd. üzleti kapcsolatára
vonatkoznak. A JAKS Ltd. székhelye: Saris Štiavnik 68, 090 42, ID: 50734245, ÁFA:
SK2120454237 (továbbá üzemeltető, vagy eladó) a www.zahradadilna.cz elektronikus
kereskedelmi cég hálózati rendszerén keresztül van megkötve.
1,2 Az ügyfelek adásvételi szerződése határozza meg a www.muhelykert.hu szerveren távolról
megkötött eladó és vásárló közti üzletkötési jogokat és kötelezettségeket.
1.3 A szerződésben levő adásvételi jogok és kötelezettségek a Polgári törvény könyben levő
588 § és ahhoz kapcsolódó 612 § számú törv. 40/1964 a vásárlói szerződést és jogi
előírásait határozza meg.
1.4 A rendszerben nyilvántartott vásárló alatt egyéni vagy jogi személy tekintendő, aki a
rendszer általi feldolgozott elektronikus megrendelést saját engedélyezésére bocsátotta.
1.5 Az elektronikus megrendelés alatt az elküldött elektronikus nyomtatvány értendő,
amely a vásárló adatait fogja tartalmazni, valamint az elektronikus üzletünk kínálatából
megrendelt termékek listáját és azok értékét, amely az üzleti rendszer feldolgozására,
valamit a vásárló e-mail címére való elküldésére szolgál.

2.Megrendelés
2.1 Az elektronikus megrendelés feltétele a valós és teljes adatok kitöltése a regisztrációs
nyomtatványban, beleérte a telefon kontaktust is.
2.2 Az összes fogadott elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak van számítva, melyet
kötelezőnek kell tekinteni.
2.3 Az eladó és vásárló közti adatvételi szerződés kötelezettsége a rendszerben az áru
megrendelésével lép érvénybe. A rendelés utáni elektronikus visszaigazolás (vagy annak
egy része) az árusítót és vásárlót egyaránt kötelezi a szerződési feltételek betartására,
kivéve, a megrendeléskor megkötött megállapodás megsértése esetén, amikor a vásárló
és a JAKS Ltd. társaság üzleti kapcsolatba lépet.

2.4 A lényeges feltételek elsősorban a megrendelési szabályokat tartalmazzák (az áru pontos leírását
és számát) a termék árát és szállítási díját, a szállítási módot és az áru fizetési módját.
3 A megrendelés törlése
3.1 A rendelt áru vevő általi törlése
A vásárlónak jogában áll bármikor indokolatlanul törölni a megrendelést, mielőtt az eladó kötelező
érvényű visszaigazolást kapna. Az érvényes megrendelés esetén csak abban az esetben, ha az eladó
nem tartana be a megrendelési feltételek szabályait.
Megrendelés törlése esetén a vásárló köteles megtéríteni az eladónak a megrendelésből eredendő
kárt. Ez a szabály főképp arra a megrendelt termékekre vonatkozik, melyek kizárólak a megrendelő
kérésére voltak gyártva, vagy ha a költségek az áru ellátásával merülnek fel. A lemondási díj az áru
teljes árának legfeljebb 50% -a lehet.
3.2 Az eladó általi megrendelés törlése
. az eladónak az alábbi esetekben jogában áll a megrendelést törölni
. utánvételi rendelés esetében a megrendelést nem volt lehetséges érvényesíteni (hibás telefonszám,
nem elérhető ügyfél, válaszolatlan e-mail stb.)
. ha a megrendelő a múltban nem vette át a megrendelt terméket, vagy egyéb módon megszegte az
üzletkötési feltételeket
. ha a megrendelt termék már nincs gyártva, nem szállítható, vagy ha a gyártó ára jelentősen
megváltozott
Abban az esetben, ha a megrendelő már előre kifizette a termék ára egy részét, vagy a teljes árat a
pénz 15 napon belül vissza lesz küldve a megrendelő bankszámlaszámára, vagy csekkutalvánnyal a
megadott címre.

4. Visszalépés az adásvételi szerződéstől (kézbesítő üzlet)
4.1 A megrendelő visszalépése az adásvételi szerződéstől
A törvénykönyv 108/2000 száma alapján a vevőnek 7 munkanapon belül jogában áll elállni az
adásvételi szerződéstől az áru átvétele után. Ha a vásárló érvényesíteni szeretne az említett jogot, a
vevő köteles betartani a 4.2 pontban említett feltételeket és szabályokat.
4.2 Hogyan kell eljárni az adásvételi szerződéstől való elállás esetén?
A szerződési üzletkötéstől kezdeti elállás esetén a szolgáltató és a vevő egyaránt köteles betartani az
elfogadott feltételeket.
Ha a vásárló 4.1 pontban említett szabályok alapján el szeretne állni a szerződéstől, köteles betartani
az alábbi feltételeket.
. kapcsolatba lépni velünk (a megadott kontaktusokon) a szerződéstől való elállásra vonatkozó
kérelemmel, amely az áru megrendelési számát, nevét és vezetéknevét, a vásárlás dátumát,
bankszámlaszámát, valamint a pontos címét fogja tartalmazni, pénz visszaküldés esetére.
. ha a vásárló megkapta és átvette a megrendelt árút, küldje vissza a kontaktus szakaszban
feltüntetett címünkre a következő feltételek mellet:
az árút az eredeti sértetlen csomagolásba kell tárolni (sértetlen védőfóliával)
az árúnak használatlan állapotban kell lennie
az árúnak sértetlennek kell lennie
az árúnak sértetlennek kell lennie (beleértve a használati utasítási kézikönyvet stb.)
küldje vissza együtt a vásárlási igazolással és számlával
Az említett feltételek teljesítése és az áru átvétele esetén 14 munkanapon belül banki átutalással
visszafizetjük a pénzösszeget.
Az árút ajánlva kell visszaküldeni, amelyet biztosítani is szűkséges, mivel elvesztése esetén nem
vállalunk felelősséget. Az utánvételi kézbesítést nem akceptáljuk.
Az említett feltételek megszegése esetén, az adásvételtől való elállás nem lesz elfogadva és a
termék a vásárló költségére lesz visszaküldve.
5. Árfeltételek
5.1 A termék ára a 20 %-kos ÁFÁT is tartalmazza
5.2 A csomagolás és postaköltség ára a 6-ig pontban van feltüntetve
5.3 A vásárló a következő valutában fizethet: CZK
6. Postázási és csomagolási költségek
6.1 A postaköltség az ÁFÁT is tartalmazza és az összes kedvezmény levonása után a megrendelés
végleges összegéből a következőképpen határozható meg:
6.2 INGYENES SZÁLLÍTÁS, személyes csomagátvétel esetén a postaköltséget nem számlázzuk,
csomagszállító kézbesítés esetén a postaköltség individuális
6.3 A postázási és csomagolási költségek az Európai Unió területén, esetleg más államokban e-
mailen keresztüli írásos megállapodással van meghatározza az eladó és a vásárló között.
7. A termék vásárlására vonatkozó feltételek és lehetőségek
7.1 Egyszeri pénzátutalási fizetés a JAKS társaság bankszámlaszámára, melyet az e-mailes értesítő
fog tartalmazni. Átutalás esetén a vásárló extra kedvezményben részesül, amely 30 CZK levonását
jelenti az áru értékéből.
7.2 Utánvételi kézbesítés
7.3 Készpénzzel való fizetés személyes átvétel esetén a társaság székhelyén a kiállított számla és
átvételi okirat alapján.
7.4 Ha a kézbesített terméknek nem lesz megtérítve a teljes ára, az eladónak jogában áll az áru teljes
ára megtérítéséig az újabb termékszállítását felfüggesztetni.
8. Kézbesítési feltételeket
8.1 A rendelt árú (megrendelt termék) az elérhetőségi és szállítási lehetőségek alapján a lehető
legrövidebb időn belül lesz kézbesítve. Az áru elérhetősége minden egyes terméknél külön fel van
tüntetve.
8.2 Minden vásárló e-mailben van informálva a megrendelt áru kézbesítésének állapotáról. A
rendszerbe bejelentkezés után ellenőrizheti a megrendelés állapotát.

8.3 A termék a GEIS futárszolgálattal van kézbesítve a vásárló általi megrendeléskor
megadott címre.
8.4 A termék közös megegyezés után személyesen is átvehető a JAKS Ltd. székhelyén.
8.5 A termékre vonatkozó tulajdonjog az áru kifizetése és átvétele után átkerül a vásárlóra.
8.6 Az Európai Unió területén levő államokban, esetleg más államokban szállított termék
csomagolási és szállítási áránál, esetleg egyéb kézbesítési feltételeknél az
előmegegyezés és írásos beleegyezés szűkséges az árusító és vásárló között.

9. Jótállási feltételek és reklamációs eljárás
9.1 Ez a reklamációs eljárás azokra a termékekre vonatkozik, melyek a JAKS Ltd. cégnél voltak
megvásárolva és a vásárlás napjától számított 24 hónapos időszakra vonatkozik.
9.2 Minden egyes JAKS-ban megvásárolt termékhez mellékelve van a számla (eladási okirat), mely
egyben a jótállási okiratot is jelenti.
9.3 Az áru átvételénél a vásárló köteles ellenőrizni a következőket:
. a csomag valóban a megrendelt árút tartalmazza (ha nem a megrendelt termék lenne kézbesítve,
az árút ne csomagolja és ne nyissa ki, ellenkező esetben nem lesz lehetséges a kicserélése)
. az árú hibátlan és sértetlen állapotban van-e
. működik-e minden egyes alkatrésze
A jótállás nem vonatkozik a hibás használatra, visszaélés, vagy a vevő általi termék
megkárosítására. A termék csomagolása és tartalma nem lehet mechanikusan megkárosítva (a
mechanikus megkárosítás alatt az áru nem az előírt szabályok szerint volt használva, azokra a
célokra, melyekre ki lett fejlesztve)
A vevő a fent említett szabályok szerint köteles eljárni a reklamáció érvényesítése esetén az
következő címen:
JAKS, s.r.o
Šarišský Štiavnik 68
090 42

10. Felelősségterhelés a hibákért a www.muhelykert.hu címen található
10.1 A JAKS Ltd. figyelmezteti, hogy a www.muhelykert.hu weboldalon említett
információk részben harmadik féltől származnak, ezért pontatlanok is lehetnek és előzetes
értesítés nélkül frissíthetőek.
10.2 A JAKS Ltd. társaság bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül változtathat a
termékeken és a weboldalon leírt szolgáltatásokon és nem garantálja a tartalom
pontosságát.
10.3 A JAKS Ltd. nem vonható felelősségre a saját, vagy más kapcsolódó weboldalakról
származó információk használatából eredendő közvetlen, vagy kivételes károkért.
11. Személyes adatok védelme
11.1 A JAKS Ltd. teljes mértékben a 428/2002 számú törvény szabályai szerint jár el, amely az
információs rendszerben a vásárló személyes adatait védi. A cégünk tiszteletben tartja a
személyességi jogait. De annak az érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a minőségi szolgáltatást,
szükségünk lesz néhány személyes adatra. Ezek az adatok védve vannak visszaélés ellen és
garantáljuk, hogy a kapcsolattartási, valamint a vásárlási adatai soha nem lesznek kiadva harmadik
személynek.
11.2 Az internetes áruház igénybevételével hozzá járul a vásárlással kapcsolatos információk
gyűjtéséhez és felhasználásához az Ön és Ön által vásárolt termékekkel kapcsolatosan az említett


Hasonlítsa össze 0

No products

To be determined Postaköltség
0,00 HUF Összesen

Tovább a kosárhoz